Uitnodiging droge bijeenkomst in Oude-Wetering

Beste leden van de Waterlandclub,

Op zondag 3 maart 2019 houden wij de “droge bijeenkomst” met daarbij de jaarvergadering van de Waterlandclub.

Wij zijn dit keer welkom bij:    

de Gekroonde Brasem op het terrein van   

s5 logo

U kunt zich aanmelden tot 12 februari 2019.

Doel: Kennis maken met elkaar, ervaring uitwisselen, bijeenkomst Pinksteren 2019, ideeën en suggesties over de Waterlandclub, etc.

Aankomst ± : 13.30 uur.                            
Vertrek     ± :  19.00 uur.

De zaalhuur en koffie / thee bij aankomst is voor rekening van de Waterlandclub. Overige consumpties en eten zijn voor uw eigen rekening.
In verband met de organisatie willen wij graag weten of u komt, en met hoeveel personen.
Ook willen wij graag weten of u mee wilt eten (eventueel dieet graag vermelden).

Het diner bestaat uit:
Bourgondisch buffet

De kosten hiervan bedragen € 20,- p.p.

Bij gebruik van het diner verzoeken wij u vriendelijk uiterlijk 11 februari 2019 de betaling te voldoen op rekeningnummer NL47 RBRB 0850 1095 15 onder vermelding van uw naam en het aantal personen. 

Voor aanmelden, informatie en / of vragen stuur een e-mail naar:

Graag tot dan.

Met een watersport groet,
Peter, Dennis en Kees